Dashboard
HỆ THỐNG lô đề online d-i-r-t-y QUẢN LÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ MASTER CERTIFICATE
Quản lý văn bằng, chứng chỉ Master Certificate Giúp việc quản lý: - Chuyển đổi dần việc khai thác, tìm kiếm tài liệu lưu trữ văn bằng dạng giấy sang khai thác dạng thông tin điện tử, giúp cho việc khai thác tài liệu và cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi và tiết kiệm thời gian. - Thay đổi phương thức quản lý văn bằng, chứng chỉ từ phương thức thủ công sang quản lý điện tử có hệ thống; hỗ trợ hiệu quả không chỉ cho đối tượng cán bộ quản lý của ngành mà còn trực tiếp phục vụ phụ huynh và học sinh một cách thuận lợi, minh bạch. - Giảm thiểu tối đa sự xuống cấp, hư hỏng của hồ sơ, tài liệu do phải lưu thông thường xuyên trong quá trình khai thác và sử dụng.
Chi tiết