Dashboard
Hệ thống thi phòng máy Master LanTest
Master LanTest là hệ thống tổ chức thi phòng máy theo hệ thống khép kín từ khâu: Làm đề - Tổ chức thi - Tổng hợp - Báo cáo. lô đề online d-i-r-t-y đem lại hiệu quả lơn cho nhà trường, các cơ quan quản lý trong công tác tổ chức thi.
Chi tiết