Trang chủ - Lô đề online d-i-r-t-y

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI PHÒNG MÁY MASTER LANTEST

Đổi mới phương pháp thi cử 
thi cử trực tuyến, Online nhanh chóng


Hệ thống thi phòng máy Master LanTest

Hệ thống tổ chức thi phòng máy

- Hệ thống tổ chức thi phòng máy theo hệ thống khép kín từ khâu: Làm đề - Tổ chức thi - tổng hợp báo cáo.

- Chuẩn bị nhanh chóng, đơn giản.

- Đáp ứng nhiều trường, dễ dàng sử dụng.

- Tổ chức thi chặt chẽ khoa học.

- Có giải pháp cho tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

- Báo cáo chi tiêt, đầy đủ, trực quan bằng biểu đồ và xuất ra nhiều định dạng file.

Đổi mới phương pháp thi

- Đổi mới trong phương pháp thi từ truyền thống sang thi trên máy.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong ngành giáo dục.

- Biết được kết quả sau khi nộp bài.

- Đánh giá học sinh chính xác, công bằng.

- Đổi mới phương pháp thi, phương pháp dạy.

- Luyện tập phương pháp thi phòng máy đáp ứng cho kì thi đại học.

- Khắc phục một số hạn chế của phương pháp thi truyền thống.

- Khai thác hiệu quả ngân hàng đề.