Trang chủ - Lô đề online d-i-r-t-y


lô đề online d-i-r-t-y QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động là hệ thống tổng quát quản lý thông tin về công tác An toàn vệ sinh lao động, Quản lý lao động trong và ngoài nước, Quản lý dịch vụ việc làm theo các thông tư nghị định của nhà nước ban hành và được triển khai để hỗ trợ, ứng dụng vào các hoạt động chuyên môn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

BÁO GIÁ lô đề online d-i-r-t-y QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Kính gửi Quý khách hàng!

Công ty TNHH lô đề online d-i-r-t-y Sao Sài Gòn xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá bộ lô đề online d-i-r-t-y “Quản lý an toàn vệ sinh lao động” với các chức năng và giá thành như sau:

I/ BÁO GIÁ SẢN PHẨM

1

lô đề online d-i-r-t-y Quản lý an toàn vệ sinh lao động

1,950,000,000 vnđ

2

Chi phí đào tạo

9,985,000 vnđ

3

Chi phí thuê 12 tháng

650,000,000 vnđ

 

II/ CÁC CHỨC NĂNG VÀ MÔ TẢ

STT

Chức năng

Mô tả

1

Cài đặt

 

Chức năng để thực hiện thiết lập.

2

Quản lý kiểu người dùng

 • Chức năng cho phép người quản trị quản lý các vai trò đăng nhập của người sử dụng như thêm mới một vai trò, phân quyền cho một vai trò, chọn người dùng cho một vai trò.
 • Cho phép thành lập các nhóm vai trò, mỗi nhóm vai trò sẽ có các quyền cụ thể. Mỗi vị trí được phân công có nhiệm vụ và quyền hạn được phân định rõ ràng, đảm bảo người không có trách nhiệm không thể truy cập vào công việc của người khác trong lô đề online d-i-r-t-y của đơn vị nếu không được người có trách nhiệm đồng ý.

3

Quản lý người dùng

 • Được sử dụng để quản lý và khai báo các thông tin người sử dụng được phép đăng nhập vào lô đề online d-i-r-t-y và thiết lập vai trò cho các người sử dụng này.
 • Hỗ trợ gán người dùng vào nhóm, loại bỏ người dùng khỏi nhóm người dùng.

4

Quản lý cơ cấu tổ chức

 • Chức năng này được sử dụng để quản lý cơ cấu tổ chức của đơn vị. Thiết lập những cài đặt liên quan đến việc mô tả sơ đồ cơ cấu tổ chức của một đơn vị trên lô đề online d-i-r-t-y . Điều này sẽ giúp cho việc quản trị hệ thống và phân người dùng vào đúng phòng ban mà họ phụ trách.
 • Tùy vào từng đơn vị sẽ có mô hình tổ chức phòng ban khác nhau. Người dùng có thể thay đổi sao cho phù hợp với mô hình hiện tại của đơn vị.

5

Quản lý vị trí công việc

 

Cung cấp chức năng vị trí công việc, phân chia chi tiết từng chức vụ tới tài khoản người dùng

6

Phân loại tai nạn lao động

 

 • Người dùng nhập thông tin các loại tai nạn lao động theo quy định tại Điều 9, Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

7

Khai báo danh mục thiết bị

 

 • Người dùng thực hiện lưu trữ thông tin các thiết bị thuộc phạm vi thẩm quyền được phân công cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật, an toàn lao động theo quy định tại phụ lục Ib Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

8

Quản lý doanh nghiệp

 

 • Các tổ chức/cá nhân, đơn vị sử dụng lao động trong phạm vi quản lý của Sở đều được lưu trữ tại chức năng quản lý doanh nghiệp.
 • Thêm mới doanh nghiệp
 • Sửa đổi thông tin doanh nghiệp
 • Xóa thông tin
 • Tìm kiếm thông tin

9

Quản lý loại hình doanh nghiệp

 

 • Nhằm phục vụ cho việc khai báo công tác an toàn vệ sinh lao động một cách nhật quán, hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng quản lý các loại hình của doanh nghiệp. Quản trị nhập thông tin các loại hình.

10

Chức năng quản lý an toàn vệ sinh lao động

 • Quản lý tai nạn lao động –

Đối với doanh nghiệp, tổ chức/ cá nhân

 • Tổ chức có nhu cầu cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 27 Nghị định 44/2016/NĐ-CP để thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

11

Quản lý tai nạn lao động

 

Đối với doanh nghiệp, tổ chức/ cá nhân: Doanh nghiệp có thể khai báo tai nạn lao động lên để Sở giải quyết.

Quản lý tai nạn lao động - Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Sau khi nhận được khai báo tai nạn lao động, Sở thực hiện xử lý tai nạn lao động và hoàn thành hồ sơ, sau khi xử lý xong, thực hiện cập nhật trạng thái của khai báo tai nạn lao động từ chưa xử lý sang đã xử lý và đính kèm hồ sơ tài liệu

12

Quản lý văn bản pháp lý, hướng dẫn

 • Hệ thống cho phép người dùng quản lý các văn bản pháp luật, các thông tư, nghị định khi áp dụng trong lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời cho phép các tổ chức/cá nhân, doanh nghiệp truy cập, tham khảo các tài liệu, văn bản pháp luật do Sở đưa lên.

13

Quản lý tình hình nộp báo cáo

 • Đối với doanh nghiệp, tổ chức/ cá nhân

Thông tin đơn vị đã gửi báo cáo: Thông tin cơ bản của đơn vị, thời gian gửi, loại báo cáo đã gửi, file dữ liệu báo cáo đính kèm.

Thông tin đơn vị chưa gửi báo cáo: Thông tin cơ bản, loại báo cáo chưa gửi.

 • Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Cho phép xem được trạng thái các biểu mẫu báo cáo đã gửi đi lên cấp quản lý trực tiếp, các báo cáo chưa gửi theo thời gian quy định

Báo cáo:

 • Đối với doanh nghiệp, tổ chức/ cá nhân

Có thể nhập báo cáo theo yêu cầu sở.

Báo cáo tổng hợp tình hình an toàn lao động.

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động.

Báo cáo định kỳ về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Tổ chức kiểm định nhập báo cáo định kỳ.

 • Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Cho phép xem báo cáo mà doanh nghiệp gửi lên.

Xuất báo cáo định kỳ từ tổng hợp về thông tin của doanh nghiệp và doanh nghiệp nhập báo cáo.

Báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động.

 

 

 

Quản lý chủ đề:

Chức năng này được sử dụng để quản lý thông tin các chủ đề tin tức hiển thị bên trang chủ của hệ thống

Quản lý tin tức:

Chức năng được sử dụng để quản lý các tin tức hiển thị bên trang chủ hệ thống.

Đăng nhập lô đề online d-i-r-t-y :

Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng có trong hệ thống.

Truy vết người dùng:

Quản trị viên có thể theo dõi lịch sử đăng nhập người dùng, tìm kiếm thông tin người dùng đăng nhập cũng như các hoạt động mà người dùng thực hiện trên hệ thống.

Thùng rác:

Quản lý thùng rác, chức năng giúp quản trị viên có khả năng phục hồi được các dữ liệu đã xóa

 

III/ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

1. Giá trên đã bao gồm:

- Chi phí tập huấn và hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt.

- Thuế GTGT (lô đề online d-i-r-t-y không chịu thuế GTGT).

- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn đưa dữ liệu lên hệ thống.

 1.  

- Tất cả sản phẩm lô đề online d-i-r-t-y do công ty Sao Sài Gòn nghiên cứu và phát triển.

- Sản phẩm phát hành dưới dạng lô đề online d-i-r-t-y đóng gói (01 đĩa CD).

- Mỗi trường được cấu hình duy nhất một sản phẩm, và ghi rõ trên bìa đĩa.

- Sản phẩm được bảo hành trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bàn giao.

IV/ LỜI KẾT

Kính thưa Quý khách hàng, trên đây là bảng báo giá chức năng cụ thể lô đề online d-i-r-t-y Quản lý an toàn vệ sinh lao động. Rất hy vọng lô đề online d-i-r-t-y của công ty chúng tôi đáp ứng tốt các yêu cầu của Quý khách hàng về sản phẩm.

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng!

Trân trọng!

Báo giá có hiệu lực 3 tháng kể từ ngày ký./.

                                                                      TP.HCM, ngày     tháng     năm 2021

                                                                                           GIÁM ĐỐC